news-media

oktoberfest-vietnam-2017 | Windsor Plaza Hotel | Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam
September 15, 2017


Lễ hội bia Đức danh tiếng thế giới tại Khách sạn Windsor Plaza

Khách sạn Windsor Plaza, ngôi nhà của Oktoberfest Việt Nam suốt 12 năm liền, lại một lần nữa làm nức lòng bao người hâm mộ với lễ hội bia Đức danh tiếng tổ chức từ 4/10 đến 7/10 và tiếp tục từ 11/10 đến 14/10/2017 (18: 00 – 24:00).